Výstavby domů na klíč

Domů > Projektová dokumentace

Projektová dokumentace
a architektonický ateliér

Náš projekční ateliér kompletně zpracuje vaší projektovou dokumentaci. Zabýváme se návrhem širokého spektra objektů. Poskytujeme kompletní zajištění a realizaci staveb.

Rodinný dům na klíč Simplex L (2)

Zabýváme se

především navrhováním rodinných domů, rezidenčních a bytových staveb a staveb průmyslové i občanské vybavenosti. Projekty zpracujeme ve všech stupních projektové dokumentace včetně zajištění veškerých stanovisek a stavebního povolení.

Pomůžeme Vám

vyřešit i technologické a realizační postupy, zastavění těžce přístupných pozemků nebo složité rekonstrukce či přestavby. Kompletní návrhy děláme i na základě určených kritérií nebo stanoveného finančního rozpočtu na stavbu. Pro konzultaci Vašeho projektu nás neváhejte kontaktovat.

Jak probíhá získání projektové dokumentace

Zjistěte jak bude probíhat získání stavebních povolení a potřebné dokumentace. Pro Váš rodinný dům na klíč nebo individuální stavbu zajistíme od projektové dokumentace po realizace staveb domů.

Prvotní jednání zaměření objektu či pozemku, průzkum možností zastavění a podoby objektu.

Příprava projektu zajištění potřebných podkladů pro návrh a tvorbu studie s investorem.

Vyhotovení výkresů po dokončení studie vyhotovíme výkresy pro odsouhlasení stavebního záměru a dalších povolení a plánování. Následuje zpracování stavební části projektové dokumentace.

Žádost o vyjádření následuje žádost o vyjádření stanovisek dotčených orgánů se zapracovanými podklady od specialistů.

Stavební povolení po dokompletování dokumentace spolu s vyjádřeními všech dotčených orgánů bude podána na stavební úřad, s vydáním stavebního povolení přichází realizace.

Zahájení realizace stavby

Ukázky realizací našeho ateliéru

Moderní přízemní rodinný dům

Pasivní rodinný dům

Řešíte dům ? 

Pomůžeme Vám vyřešit jak výstavbu typových rodinných domů tak i rodinný dům na míru dle již hotové dokumentace.

×